FMC12www.NongAey.com

การเลือกปลาหมอสี เรดเทกซัส (How to select Super Red Texas)

ปลาหมอสี เรดเท็กซัส (RED TEXAS)

   ประวัติและความเป็นมาของปลาเท็กซัสแดง

                   ปลาเท็กซัสแดงเป็นปลาหมอสีครอสบรีดสายพันธุ์หนึ่งที่ทำการเพาะพันธุ์ได้โดยฝีมือคนไทย จุดเด่นของปลาเท็กซัสแดง อยู่ที่ สีและลวดลายของมุก เป็นการผสมพันธุ์กันระหว่างปลาเท็กซัสเขียวตัวผู้ กับ ปลาสายลอกมีสีแดงตัวเมีย เช่น นกแก้ว  คิงคอง  เรดเดวิล  เรดอเมริกา ฯลฯ จะได้ลูกออกมาเป็นเท็กซัสแดง  ซึ่งจะมีทั้งปลาลอกและปลาไม่ลอก  มุกมากมุกน้อย ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดพันธุกรรมของพ่อแม่ คู่นั้นๆ และปัจจัยอื่นรวมถึงระบบนิเวศร์ อุณหภูมิของน้ำภายในตู้ ในขณะนั้นๆ ด้วย  นอกเหนือจากที่อุณภูมิน้ำเป็นตัวกำหนดเพศแล้ว และที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเพาะพันธุ์เท็กซัสแดง คือ บุญวาสนาของผู้ที่เป็นเจ้าของปลา คู่นั้นประกอบด้วย  ซึ่งเป็นการเพาะพันธุ์ปลาสายครอสบรีด ที่ค่อนข้างจะหาตัวสวยๆยากกว่าชนิดอื่นๆ แต่ต้นทุนการผลิตจะต่ำกว่าชนิดอื่นๆ เพราะว่าลูกปลา พอเข้าสู่วัยที่กินอาหารเม็ดเป็นแล้ว ก็ให้แต่อาหารเม็ด เร่งมุกบ้างเร่งสีบ้าง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ปลาเท็กซัสแดง สีแดงๆมุกสวยๆ หายาก ราคาจึงไม่เคยตก  และ เป็นที่พึงปรารถนาของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ของสวยมีน้อยย่อมหายาก  ราคาค่อนข้างสูงเป็นธรรมดา  การเพาะพันธุ์เท็กซัสแดงค่อนข้างใช้พื้นที่มากกว่าปลาสายอื่น ต้องมีบ่อเพื่อการคัดเฉพาะลูกปลาตัวที่มีมุกสวยรวบรวมไว้เท่านั้น  ส่วนตัวที่ไม่มีมุกคงต้องกำจัดออกไป เพื่อลดต้นทุนเรื่องอาหาร โดยมีวิธีกำจัดได้หลายวิธี  เช่น นำไปเป็นปลาเหยื่อ ฯลฯ  หลังจากที่เก็บรวบรวมปลาที่มีแต่มุกสวยๆไว้เป็นจำนวนมากรวมๆกัน  เวลาถ่ายน้ำเราต้องคอยสังเกต  ปลาตัวที่มีการเปิดลอก  ซึ่งส่วนใหญ่  ปลาจะเปิดลอกสีผิว บริเวณแก้ม ซ้าย-ขวา เป็นส่วนใหญ่ และให้คัดเก็บขึ้นมาใส่ตู้ ฟอร์มไว้  เปลี่ยนอาหารเป็นอาหารเร่งสีแดงให้กิน ปลาจะค่อยๆมีสีที่บริเวณส่วนที่ลอก แดงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งเพิ่มการลอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ ระยะนี้ก็สามารถจะเปิดการจำหน่ายได้แล้ว ถ้ามุกสวยๆ ราคาเริ่มแรกก็ต้อง น้องๆหมื่นแล้ว ตามความพอใจระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย  ส่วนปลาตัวที่เปิดลอกเกือบเคลียร์หรือเคลียร์แล้ว มุกดีสีดี ต้องมีครึ่งแสน การเพาะเท็กซัสแดง ใช้บ่อค่อนข้างมาก ต้องมีโรงเพาะพันธุ์ ที่มีหลังคา และ ต้องไม่ให้น้ำฝนลงเด็ดขาด    ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะ  จึงเหมาะสำหรับท่านที่สนใจ ที่มีพื้นที่เยอะ เช่น  ต่างจังหวัด ที่มีใจรักในการเลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรก ถึงแม้จะยาก  แต่ง่ายกว่า การงมเข็มในมหาสมุทรมากมาย ตัวอย่าง การเก็บปลามุกสวยๆ อย่างน้อยๆ ห้าพันตัวขึ้นไป จะสามารถเก็บคัดปลาลอกได้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ  นั่นก็หมายถึงว่าเราได้เงินใช้จ่ายเพื่อการหมุนเวียนแล้ว

                 การจำแนกชนิดของมุก ในหนังสือนิตยสารหลายๆฉบับ เคยมีการกำหนดชนิดของมุกไว้มากมาย แต่มุกบางชนิดอาจจะใช้ภาษาเรียกต่างกันอยู่บ้าง  แต่ก็เป็นชนิดเดียวกันหรือแตกต่างกันไม่มาก      ซึ่งในที่นี้ จำแนกไว้ประมาณ 7 ชนิด คือ 1. มุกลายสมอง  2. มุกใหญ่ 3. มุกเล็ก  4. มุกตาข่าย  5. มุกระเบียบ   6. มุกตัวหนอน  7. มุกผสม

1. มุกลายสมอง  เป็นชนิดมุกที่เคยถูกบันทึกไว้ และมีมาแล้วในประเทศไทย   เป็นลวดลายที่มีลักษณะคล้ายคลื่นหยักสมองของมนุษย์ ต่อเนื่องไป ตั้งแต่บริเวณใบหน้าและทั่วทั้งตัว ต่อมาในระยะหลังๆ จะไม่ค่อยมีปรากฏให้ได้เห็นแบบเต็มๆ เหมือนตัวต้นฉบับ ส่วนใหญ่จะพบเห็นมุกลายสมอง เฉพาะที่บริเวณแก้มซ้ายขวาเท่านั้น เป็นชนิดมุก ที่หายากและราคาแพงที่สุด   

2. มุกใหญ่ เป็นชนิดมุกที่มีลักษณะเม็ดมุกจะใหญ่ทั่วทั้งตัว รวมทั้งเกือบทั่วบริเวณใบหน้า แล้วแต่ธรรมชาติเป็นผู้กำหนด  เป็นชนิดมุกที่หายาก ลองลงมาจากมุกลายสมอง  จึงจัดอยู่ในกลุ่มประเภทมุกใหญ่ ราคา แพงไม่ไม่แพ้มุกตาข่าย


3.มุกเล็ก เป็นชนิดมุกที่มีลักษณะเม็ดมุก เป็นเม็ดเล็กๆกระจายไปทั่วทั้งตัว เสมือนหมู่ดวงดาว ที่กระจายประกายแสงระยิบไกลๆอยู่ทั่วท้องนภาประมาณนั้น ให้สังเกตว่ามุกเล็กนี้ เม็ดมุกที่บริเวณตัวจะเล็ก รวมถึงมุกที่บริเวณใบหน้าจะต้องเม็ดเล็กๆตามไปด้วย  การจัดกลุ่มว่าเป็นมุก เล็กง่ายกว่าชนิดอื่นๆ สีแดงราคาแพง  

4. มุกตาข่าย เป็นชนิดมุกที่มีลักษณะเป็นเส้นตาราง ตาข่าย ที่ต่อเนื่องเฉพาะ ทั่วทั้งตัวในส่วนบริเวณใบหน้าจะเป็นมุกเล็กหรือมุกใหญ่แล้วแต่ธรรมชาติกำหนด แต่บริเวณพื้นที่ลำตัวเป็นชนิดมุกตาข่ายจะมากกว่าส่วนอื่น การจัดกลุ่มดูง่าย จึงจัดให้อยู่ในกลุ่มประเภทมุกตาข่าย

5. มุกเรียง เป็นชนิดมุกที่มีลักษณะเม็ดมุกเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อย เสมือนการเรียงตัวกันของเมล็ดฝักข้าวโพด จะอยู่ในกลุ่ม มุกใหญ่   จึงจัดให้อยู่ในประเภทมุกเรียง

6.มุกตัวหนอน เป็นชนิดมุกที่มีลักษณะมุกเม็ดใหญ่วางซ้อนติดกันเป็นแถบ แล้วหยุดเว้นระยะ   คล้ายๆการนำหนอนนก มาวางเรียงกันไว้บนพื้นผิวตัวปลาดูแปลกแฝงไว้ด้วยศิลปะ จึงจัดให้อยู่ในประเภท มุกตัวหนอน

7. มุกผสม เป็นชนิดมุกที่มีลักษณะผสมผสานกันแทบทุกชนิดมุก  ทั้งมุกเล็กมุกใหญ่ มุกลายสมอง ฯลฯ ไม่สามารถกำหนดจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวได้ แยกแยะไม่ออกว่าจะไปกำหนดในชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงจัดไว้ในประเภทมุกผสม ที่มีพื้นที่ เว้นร่องสีแดงระหว่างเม็ดมุกไว้ทั่วทั้งตัว อย่างสวยงาม ซึ่งจะเป็นที่พบเห็นกันอยู่บ่อยๆ

อุปนิสัยของเท็กซัสแดง  เป็นปลาครอสบรีดตัวใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ เกิน 30 ซม.อายุเฉลี่ย 8-10 ปี มีนิสัยตื่นตกใจง่าย และหวาดระแวง   กินอาหารน้อย เวลาเคลื่อนย้ายสถานที่ หรือเปลี่ยนย้ายตู้เปลี่ยนเจ้าของ ในระยะแรกไม่ค่อยยอมกินอาหาร  แอบซุกมุมตู้ หรือ อาจจะแอบกินในช่วงกลางคืน จะเป็นแบบนี้อยู่ในระยะหนึ่ง  ดังนั้นในเรื่องการกินอาหารในระยะแรกๆ ของการเปลี่ยนย้าย  ผู้เป็นเจ้าของไม่ต้องเป็นกังวลว่าปลาจะหิว  ถ้าเราสงสาร อย่างไม่รู้จักอุปนิสัยมาก่อน ก็จะกลับกลายเป็นการลงโทษปลาเราเอง เนื่องจากอาหารที่เหลือ จะทำให้น้ำเสียเร็วขึ้น และมีผลกระทบกับตัวปลาเรามากกว่า  การให้อาหารต้องใจเย็นๆ ให้ทีละน้อย จากน้อยไปหามาก ตรวจสอบปริมาณการกิน แล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นไป   ถ้าเหลือลอยให้ตักทิ้งทันที      

โรคประจำตัว ที่พบเห็นบ่อย คือมีอาการคันตัว นอนก้นตู้ ครีบหูขุ่น เนื่องจากปรสิตภายนอกเช่น พยาธิ , เชื้อรา , ปากบวมตาโปน และ หน้าเป็นรู   ซึ่งหลายๆคนมักจะคิดและพูดกันปากต่อปากว่าปลาเท็กซัสแดงเป็นปลาที่ชอบอยู่น้ำเก่า ออกไปทางด่าง จะทำให้ปลาลอกสีผิวเร็วขึ้นหรือสีแดงดี  ซึ่งในที่นี้เกรงว่าจะไม่ถูกต้องนัก  น้ำคือบ้านของปลา คนเราชอบบ้านสะอาด ปลาก็ต้องชอบน้ำสะอาดด้วยแน่นอน  เรื่องนี้ได้พิสูจน์มาแล้ว และความที่ปลาเท็กซัสแดง เป็นปลาที่กินอาหารน้อย  ด้วยอุปนิสัยของสายพันธุ์  โอกาสที่ปลาจะขาดวิตามินก็สูงตามไปด้วย และโรคหัวเป็นรู ก็ชอบมาเยือน เนื่องจากการขาดวิตามิน น้ำแก่ที่มีออกซิเจนกระจายอยู่ในเนื้อน้ำต่ำ ถ้าอุณหภูมิเหมาะสม      เชื้อโปรโตซัวร์  ก็จะถาโถมในทันที  นี่คือสาเหตุของโรคประจำตัว

เทคนิคและวิธีการเลี้ยงปลาเท็กซัสแดงอย่างมืออาชีพ  จากบทความข้างต้นเรารู้จักปลาหมอสี ครอสบรีด ที่มีราคาแพง ที่สามารถเพาะพันธุ์โดยฝีมือคนไทยแล้ว รู้จักอุปนิสัยและรู้จักโรคประจำตัวแล้ว  เราต้องมารู้จัก เทคนิคการเลี้ยง และยังต้องรู้จักอาหารที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาเท็กซัสแดงอีกด้วย  คือ

1. อาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงปลาเท็กซัสแดงส่วนใหญ่ใช้อาหารเม็ดเป็นหลัก ส่วนอาหารสดเป็นรองเท่านั้น  ในเวลา 1 อาทิตย์ ให้อาหารสด 1-2 ครั้ง ก็เป็นการเพียงพอ การเลี้ยงเท็กซัสแดง อย่าเลี้ยงปลาให้อ้วนจนเกินไปโดยเด็ดขาด ปลาอ้วนสมบูรณ์ ไขมันเยอะ ทำให้รูปทรงไม่สวยและเรื่องสี จะไม่ได้ตามต้องการด้วย  ในปลาบางตัว ถ้าเป็นลูกสาย พ่อเท็กซัสเขียวกับแม่นกแก้ว  ถ้าติดพฤติกรรมแม่  ในบางตัวจะกินอาหารเก่งเหมือนแม่ ไม่มีพฤติกรรมในการกลัว ซึ่งเราจะต้องควบคุมอาหาร  และรูปทรงให้ได้  ส่วนอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ใช้  เราจะต้องทำความเข้าใจและรู้จักกับอาหาร  เม็ด และคุณภาพ ชนิดนั้นๆ ด้วย ตัวอย่าง อาหารเร่งสีแดง และอาหารเร่งมุก  ดีและแตกต่างกันอย่างไร เราต้องเลือกใช้

-อาหารเร่งสีแดง เป็นอาหารเม็ดคุณภาพที่มีส่วนผสมของสารโคโรฟิลพิ้งค์เร่งสีแดง สำหรับปลาลอกสีผิว ที่มีต้นสายทางปลาแดง เราจะต้องเข้าใจและต้องศึกษาคุณภาพของอาหารในแต่ละผลิตภัณฑ์  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ผลิตจากต่างประเทศ ที่ได้รับการออกแบบด้วยความเหมาะสม จากนักวิชาการทางด้านสัตว์น้ำ โดยจะมีผลกระทบกับตัวปลาที่เลี้ยง น้อยที่สุด  อย่างมีคุณภาพ ที่ผ่านการทดลองและยอมรับทั่วไป

-อาหารเร่งมุก เป็นอาหารเม็ด ที่มีส่วนผสมของสารจำพวกฮอร์โมน อาหารประเภทนี้ การเลี้ยงจะต้องคอยควบคุมและการสังเกตผิวพรรณ ตัวปลา ต้องให้อาหารแบบดึงๆผ่อนๆ

ถ้าให้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ สังเกตได้ชัดเจนคือ มุกจะระเบิดติดกัน เป็นปื้นใหญ่ ทำให้ขาดความสวยงาม ในปลาเท็กซัสแดงสายที่ผ่านลูกปลานกแก้ว โดยส่วนใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์มุกที่ข้ามหน้าน้อยจะต้องรอขนาดและอายุ ของปลา อย่างค่อยเป็นค่อยไป ถ้าเราต้องการเร่ง โดยวิธีให้อาหารแบบนี้  อย่างใจร้อน เราก็จะได้ปลาที่มีมุกข้ามหน้าเร็ว  แต่เราก็จะเสียมุก ที่บริเวณท้องหรือส่วนอื่น ที่แตกรวมติดกันทำให้ขาดความสวยงาม  การเลี้ยงปลาเท็กซัสแดงหลายท่าน ขนานนามว่าเป็นปลาปราบเซียน ก็คงจะด้วยเหตุผลนี้ การเลี้ยงให้อ้วนเลี้ยงให้สมบูรณ์  บรรดาคนรักการเลี้ยงปลาย่อมเลี้ยงได้เสมอทุกคน แต่การเลี้ยงเท็กซัสแดง ต้องเลี้ยงอย่างมีความรู้ และรอคอย  การประคับประคอง เรื่องสีให้แดงอยู่ตลอดเวลาแล้ว  เราต้องประคองเรื่องมุกด้วย ประคองความสวยของปลาให้ ยืนยาวด้วย ซึ่ง   ปลาเท็กซัสแดง  เป็นปลาที่มีอายุยืน อดทน  แข็งแกร่ง และทนต่อโรคมากกว่าสายอื่น

-วิตามิน การเลี้ยงปลาเท็กซัสแดง ส่วนใหญ่อุปนิสัยเป็นปลาที่กินอาหารน้อย   ขี้น้อย น้ำก็เสียช้า โอกาสพลาดในเรื่องน้ำอยู่อาศัยเสีย  จึงน้อยตามไปด้วย  อายุจึงยืน แต่การกินอาหารน้อยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาขาดวิตามินได้ และเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรค หน้าเป็นรู ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกับปลาตระกูลซินฯ เท็กซัสแดงก็จัดว่ามีสายเลือดซินรวมอยู่ด้วย ในการเลี้ยงเราจึงต้องให้วิตามิน เป็นระยะๆไป มากกว่าปลาสายอื่นๆ

2. ขนาดตู้และระบบบำบัดน้ำ จะต้องเหมาะสม อย่างน้อยต้อง ตู้ขนาด 48 นิ้วขึ้นไป

ส่วนการกำหนดสิ่งแวดล้อมภายในตู้  พื้นตู้จะใช้หินแม่น้ำ หรือ กรวดแม่น้ำ ที่มีสีออกโทนสีแดงปน สีน้ำตาล  หรือออกไปในทางโทนสีดำ ซึ่งเราต้องการที่จะดึงและกำหนดจุดเด่นของตัวปลา ที่มีสีแดง

ตัดกับมุกสีขาวให้ดูโดดเด่น รวมถึงฉากหลังตู้ ให้ตัดกับสีของปลาด้วย ในเรื่องระบบบำบัดเราต้องดูแลคุณภาพของน้ำ เหมือนกับการเลี้ยงปลาอื่นๆทั่วไป และที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพน้ำที่เหมาะสม กับการเลี้ยงปลาเท็กซัสแดง คือต้องเลี้ยงด้วยน้ำเก่าหรือน้ำแก่ๆ    ซึ่งมี ปริมาณออกซิเจนกระจายอยู่ในเนื้อน้ำต่ำ จากเหตุผลดังกล่าวนี้  เป็นช่องว่าง ทำให้ปลาป่วย เป็นโรคปากบวมและตาโปนได้.*********************************

บทความโดย : คุณ Uncle
อ่านมาก ชักอยากตีเทคแดงสะแล้ว  เริ่มหาอุปกรณ์เลยดีก่า
เกิดท่าพระจัน  โตท่าน้ำพระประแดง  อาจจะตายที่ท่านานครชัยศรี
นานมากแล้วที่เท็กซัสยังคงอยู่ อย่างไม่มีวันตกกระแส เพราะเป็นปลาที่อยู่ในกระแสตลอดกาล
เป็นอมตด้วยตัวของเค้าเอง

เท็กแดงไม่มีวันตาย..................................
คนรักสัตว์..... พลพรรครักจานบิน