FMC12www.NongAey.com

บทที่ 3 การบรรจุปลากระเบนและการเคลื่อนย้าย

บทที่ 3 การบรรจุปลากระเบนและการเคลื่อนย้าย
การบรรจุปลากระเบนน้ำจืดหากเป็นร้านค้าอยู่แล้วหรือเป็นนักเพาะพันธุ์จะมีประสบการณ์บ่อยครั้งทำให้เกิดความเชี่ยวชาญแต่นักเพาะเลี้ยงมือใหม่ล่ะจะทำอย่างไร จะตรวจอะไรก่อนอุ้มกลับบ้าน ด้วยกายวิภาคของปลากระเบนน้ำจืดที่มีหนามแหลมบริเวณโคนหางและมีเงี่ยงแหลมบริเวณปลายหางไว้เป็นอาวุธสำคัญแล้ว การที่จะจับต้องหรือบรรจุจำต้องมีความระมัดระวังอย่างมากกว่าปลาสวยงามชนิดอื่นหลายเท่า เพราะเงี่ยงและหนามแหลมเหล่านั้นอาจทำให้บรรจุภัณฑ์เสียหายระหว่างการเดินทางจนเป็นเหตุให้ปลากระเบนต้องเสียชีวิตได้ การบรรจุปลากระเบนใส่ถุงควรจะเลือกถุงที่มีความหนาและเหนียวเป็นพิเศษ ขนาดควรจะพอดีกับขอบตัวปลากระเบนเมื่อจับนอนในแนนกว้าง ไม่ควรใช้ถุงที่ใหญ่จนเกินไปเพราะปลากระเบนจะมีพื้นที่สบัดหางหรือเคลื่อนไหวมากเกินไปเมื่อตื่นตกใจ ควรใช้ถุงซ้อนกัน 2 เพื่อป้องกันการรั่วหรือแตก

การจับปลากระเบนใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ควรครอบเงี่ยงที่ปลายหางเสียก่อน โดยใช้สายยางอ๊อกซิเจนตัดให้มีขนาดยาวกว่าเงี่ยงของปลากระเบนเล็กน้อยแล้วครอบลงไปให้แน่น การครอบเงี่ยงควรทำโดยผู้มีประสบการณ์หรืออาจตักปลากระเบนใส่ภาชนะเสียก่อนแล้วใช้ผ้าขนหนูชนิดหนาจับที่โคนหางแล้วค่อยครอบสายยางใส่เงี่ยงของปลากระเบนก็ได้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ปริมาณน้ำที่ใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ไม่ใครใส่มากเกินไปควรใส่แค่พอท่วมตัวปลาก็เพียงพอแล้ว ที่สำคัญคือการใส่อ๊อกซิเจนควรจะใส่ให้เต็มที่ทั้งถุงชั้นในและชั้นนอกคือ ควรจะใส่อ๊อกซิเจนในถุงชั้นแรกก่อนแล้วมัดปากถุงให้แน่นแล้วจึงทำซ้ำในถุงชั้นที่สองเพื่อที่หากถุงแรกรั่วหรือแตกจากหนามของปลากระเบนก็ยังมีถุงและอ๊อกซิเจนในชั้นที่สองอยู่

การเคลื่อนย้ายควรนำบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ปลากระเบนใส่ลงในลังโฟมหรือภาชนะอื่นเพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์และปลากระเบนเคลื่อนไหวมากเกินไปซึ่งจะช่วยให้ปลาขับเมือกและขับถ่ายของเสียน้อยลง ควรจะขนส่งให้ถึงที่หมายโดยเร็วที่สุดและไม่ควรจอดรถยนต์ตากแดดในขณะที่มีการขนส่งปลากระเบนการบรรจุปลากระเบนลักษณะนี้ปลากระเบนสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยแข็งแรงประมาณ 4-8 ชั่วโมงตามแต่สภาพการขนส่ง
--------Farm Khun Champ The Exotic World Of Tropical Fish --------
thank you
ขอบคุณครับ
สูงสุดกลับคืนสู่สามัญ
ชัดเจน
เป็นประโยชน์อย่างมาก
คนรักสัตว์..... พลพรรครักจานบิน