Fish Monster Club (Thailand)'s Archiver

kokcum กระทู้เมื่อ 2009-10-18 20:19

สูตรการคำนวนการใช้ไฟฟ้า - ดูเถอะเชื่อผม

[size=4][color=yellow]สูตรในการคำนวณการใช้ไฟฟ้า[/color][/size]
[size=4][color=white]
พลังงานไฟฟ้า ( หน่วย ) = กำลังไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ ) X เวลา ( ชั่วโมง )
1 กิโลวัตต์ = 1000 วัตต์

ตัวอย่าง พัดลมตั้งพื้น 75 วัตต์ 4 ตัว ถ้าเปิดพร้อมกันจะใช้กำลังไฟฟ้ารวมกันกี่กิโลวัตต์ และถ้าเปิดอยู่นาน 5 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย
วิธีทำ พัดลมตั้งพื้น 75 วัตต์ 4 ตัว ใช้กำลังไฟฟ้ารวม = 75 X 4 วัตต์ = 300 วัตต์
กำลังไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ ) = 300/1,000 กิโลวัตต์
นั่นคือ พัดลมตั้งพื้นทั้ง 4 ตัว ใช้กำลังไฟฟ้า 0.3 กิโลวัตต์
พลังงานไฟฟ้า ( หน่วย ) = กำลังไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ ) X เวลา ( ชั่วโมง )
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = 0.3 กิโลวัตต์ X 5 ชั่วโมง = 1.5 หน่วย
ตอบ พัดลมตั้งพื้น 4 ตัวนี้เปิดนาน 5 ชั่วโมง สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า = 1.5 หน่วย

[attach]3415[/attach]

[attach]3416[/attach]

รูปบิลค่าไฟ
[/color][/size]

kokcum กระทู้เมื่อ 2009-10-18 20:21

[size=4][color=white]การคำนวณค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระในแต่ละเดือนประกอบด้วย
* ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge)
* ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิตหรือค่า Ft (Energy Adjustment Charge)
* และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้
ค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระ = ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คิดค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้า หรือตามจำนวนการใช้ไฟฟ้า ถ้าใช้มากขึ้นหน่วยคิดจะสูงขึ้น

5 หน่วยแรกหรือน้อยกว่า เป็นเงิน 5.00 บาท
10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 6 – 15) หน่วยละ 0.70 บาท
10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 16 – 25) หน่วยละ 0.90 บาท
10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 26 – 35) หน่วยละ 1.17 บาท
65 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 36 –100) หน่วยละ 1.58 บาท
50 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 101–150) หน่วยละ 1.68 บาท
250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151–400) หน่วยละ 2.22 บาท
เกินกว่า 400 หน่วย ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.53 บาท


อัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ประเภทที่ 1
บ้านอยู่อาศัย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2534

ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิตหรือค่า Ft
ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต (Ft) = จำนวนหน่วยที่ใช้ X ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

สำหรับค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนี้จะเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันนี้เท่ากับ 64.52 สตางค์ต่อหน่วย

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ร้อยละ 7 ของผลรวมระหว่างค่าพลังงานไฟฟ้ากับค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต

ตัวอย่าง การคำนวณค่าไฟฟ้า บ้านหลังหนึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าในระยะเวลา 1 เดือน เท่ากับ 85 หน่วย จะต้องชำระค่า ไฟฟ้าเท่าไร ( คิดค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้า )
ค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้า
* 5 หน่วยแรกหรือน้อยกว่า เป็นเงิน 5.00 บาท
* 10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 6 – 15) หน่วยละ 0.70 บาท
* 10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 16 – 25) หน่วยละ 0.90 บาท
* 10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 26 – 35) หน่วยละ 1.17 บาท
* 65 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 36 – 100) หน่วยละ 1.58 บาท
* 50 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 101 – 150) หน่วยละ 1.68 บาท
* 250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400) หน่วยละ 2.22 บาท
* เกินกว่า 400 หน่วย ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.53 บาท
* ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต (Ft) หน่วยละ 0.6452 บาท
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

วิธีทำ คิดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ดังนี้
5 หน่วยแรก เป็นเงิน = 5.00 บาท
10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 6 – 15) เป็นเงิน 0.70 x 10 = 7.00 บาท
10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 16 – 25) เป็นเงิน 0.90 x 10 = 9.00 บาท
10 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 26 – 35) เป็นเงิน 1.17 x 10 = 11.70 บาท
50 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 36 – 85) เป็นเงิน 1.58 x 50 = 79.00 บาท
ค่าพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น = 5.00 + 7.00 + 9.00 + 11.70 + 79.00 = 111.70 บาท

ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต (Ft) = จำนวนหน่วยที่ใช้ X ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
= 85 X 0.6452
= 54.84 บาท

ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต = 111.70 + 54.84 = 166.54 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = ( ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต ) x 7/100
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = ( 111.70 + 54.84 ) x 7/100 = 11.66 บาท
ตอบ บ้านหลังนี้ต้องชำระค่าไฟฟ้า = 111.70 + 54.84 + 11.66 = 178.20 บาท

ค่า FT ไม่สามารถคำรนวณได้ ขึ้นอยู่ค่าใช้จ่าย ยิ่งมีการสร้างหรือใช้วัตถุดิบมากก็ยิ่งทำให้ค่า FT สูง
มากเลย มีการเพิ่มเสา เดินสายไฟฟ้า ก็มีผลกับค่า FT
ถ้าต้องการทราบค่า FT คืออะไร เป็นอะไรบางได้จาก Link ด้านล่าง

สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
ปัตจัยที่มีผลกับค่า FT [/color][/size]

kokcum กระทู้เมื่อ 2009-10-18 20:24

ข้อมูลโดย : [url]http://romax.ipbfree.com/index.php?s=353b61d2a88feb3a3de4b159a003f000&act=ST&f=46&t=172[/url]

killtime กระทู้เมื่อ 2009-10-18 21:40

[color=Yellow]ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ[/color] :D

wnrayaquatic กระทู้เมื่อ 2009-10-18 21:54

[color=Lime]พี่ KO ครับสุดยอดเลยครับ ผมลองเอามาคำนวณบ้างดีกว่า ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับพี่ KO ว่าแต่เพื่อนๆพี่หล่ะครับ คำนวณกันแล้ว ค่าไฟตกกันเท่าไหร่บ้างครับ เฉพาะที่เกี่ยวกับปลาอ่ะครับ ลองแชร์ๆกันดูครับ[/color]

sakuda กระทู้เมื่อ 2009-10-18 23:56

สารพัดนึกมากเลยครับ  ได้ทุกอย่าง  รอบรู้มากครับ

blackpearl กระทู้เมื่อ 2009-10-19 01:51

ไม่รู้จะคำนวณยังไง ที่ร้านผม คอม20เครื่องเปิดเครื่องละ ประมาณ 6 ชม ไม่มีแอร์ตูปลา2ตู้ ผัดลม เล็ก4 ใหญ่1(ที่ใช้ในโรงงาน) ห้องทำงานผม มีแอร์แต่เปิดมังปิดมัง ราคาค่าไฟ 7,XXX ขึ้นครับ :L

แบบนี้มาทุกเดือนเลย ถ้าจะไม่ไหวเหมือนกันครับ แพงมากมาย

ใครทำร้านเน็ทคงรู้ดี กำไรน้อยจริงๆ เพราะค่าไฟนี้ละ พูดแล้วเศร้า

kokcum กระทู้เมื่อ 2009-10-19 09:51

[size=4][color=white]ถ้าเยอะมากๆน่าจะตั้งมิเตอร์แยกมากกว่าครับสำหรับกรณีคุณ Blackpearl ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องไฟฟ้าอะไรมากมายหรอกครับพี่ Sakuda เพียงแต่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนปั๊มน้ำประเภท 300 วัตต์ออกหมดเลยเพราะราคาถูกกว่าจริงแต่มาคำนวนส่วนต่างค่าไฟต่อตัวแค่ 3 เดือนค่าไฟก็ประหยัดคุ้มแล้วเลยกะจะเปลี่ยนหมดทุกบ่อเลย เพราะยังไงทุกวันนี้ใช้ปั๊มหลายตัวมากแค่ตัวใหญ่ปาเข้าไป 6 ตัวเล็กอีกไม่รู้หลายสิบตัวเฉภาพค่าไฟที่เลี้ยง 3 ที่ปาเข้าไป 6,000 บาทแล้วครับผม :L [/color][/size]

saksit กระทู้เมื่อ 2009-10-19 10:25

ข้อมูลเยอะดีนะครับเวปนี้ เหมาะสำหรับผู้มัความรู้น้องอย่างผม

saksit กระทู้เมื่อ 2009-10-19 10:26

น้อยครับ พิมพ์ผิด

neo2515 กระทู้เมื่อ 2009-10-19 11:23

ขอบคุณครับคุณก๊ก

ืnatpoom กระทู้เมื่อ 2009-10-19 13:34

ขอบคุณมากครับ ได้เอาไปใช้คำนวณที่บ้านบาง

Marblemotoro กระทู้เมื่อ 2009-10-19 15:14

ขอบคุณครับกำลังคำนวนเพื่อหาปั้มตัวใหม่เหมือนกันครับ

cutestmei กระทู้เมื่อ 2009-10-20 00:28

แย่แล้วคุณก๊กคะ.........คุณเมไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เดี๋ยวจะหลังไมค์ไปถามอีกทีนะคะ จะได้สร้างความรำคาญให้คุณก๊กคนเดียวพอ.........ไม่งั้นคนอื่นมาอ่านในกระทู้จะหาว่า อีนี่จบป.อะไรมาเนี๊ยะ......555

cutestmei กระทู้เมื่อ 2009-10-20 00:30

[b] [url=http://fishmonsterclub.in.th/redirect.php?goto=findpost&pid=6406&ptid=769]5#[/url] [i]wnrayaquatic[/i] [/b]


ค่าไฟเดี๋ยวต้องไปงัดบิลมาดูอีกทีคะ แต่ค่าน้ำเนี่ย ตอนทำบ่อแรก การประปาถึงกับต้องส่งโน้ตมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่า มีท่อแตก น้ำรั่วตรงไหนบ้างรึเปล่า......เพราะค่าน้ำพุ่งกระฉูดปู้ด ปู้ด เลย T_T"

kokcum กระทู้เมื่อ 2009-10-20 01:13

[size=4][color=white]คุณเม - ยินดีครับหลังไมค์ได้เสมอ แต่กลัวอย่างเดียวผมตอบไปคุณเมจะงงกว่าผมว่า เอ ทำไมมันตอบผิดๆถูกๆมากกว่าครับ หวังว่ากระทู้นี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ก่อนซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจะได้คำนวนถูกกว่าเราลงทุนไปมันคุ้มค่าไหม :loveliness: [/color][/size]

cutestmei กระทู้เมื่อ 2009-10-22 11:53

โชว์โง่....หลังไมค์ไปเรียบร้อย..........มาขอบคุณหน้าไมค์กันบ้างดีกว่า...........

เข้าใจแล้วคะ คุณก๊ก...........รู้สึเหมือนติวเตรียมเอ็นท์เข้ามหาลัยอีกครั้งนึง หึ หึ หึ.....สูตรเยอะดีเนอะ

azura กระทู้เมื่อ 2009-10-23 09:58

ขอบคุณครับ

pandit กระทู้เมื่อ 2010-11-26 03:53

ขอบคุณครับ

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.0.0  © 2001-2009 Comsenz Inc.